JANA 

KAPLANOVÁ   (1944)

 

 

Jana Kaplanová

     Jejím osudem se stalo divadlo a tanec. Své první angažmá měla v baletním souboru Severočeského divadla v Liberci, odkud přešla po zrušení tohoto tělesa spolu s choreografkou do nového souboru v Divadle J.K.Tyla v Plzni. Lásku k divadlu zdědila po rodičích – otec byl hercem v kladenském divadle, odkud po válce odešel do libereckého divadla, matka byla nejen dobrou krejčovou, ale v Liberci i návrhářkou divadelních kostýmů a vedoucí krejčovny. Od mládí obdivovala krásné návrhy své matky a díky ní poznala i takové umělce jako Jana Zrzavého, Jarmilu Konečnou, Miroslava Hoška, Cyrila Boudu a další.

     Lásku k výtvarnému umění vštěpovala i své dceři Dagmar, která posléze vystudovala Střední umělecko-řemeslnou školu Školského ústavu umělecké výroby v Praze. Od ní se naučila techniky paličkování a krosienkování a začala s výtvarnými díly – obrazy z paličkované krajky a krosienkované oděvy.

     Zatím co grafik vede linku kresby ostrým perem na papíře, vytváří Jana Kaplanová svá paličkovaná díla kresbou nití, kdy překreslené tvary, realizované z množených nití, jsou vlastně grafikou, vytvořenou jemnými nitěmi. Její jemnost je v konečném obraze umocněná  neobyčejně přesvědčivým a umělecky  vysoce náročným způsobem. Z námětů je autorce  nejvlastnější příroda a divadelní prostředí. Ty představuje s uvolněnou nespoutanou fantazií a usiluje o dekorativní stylizaci,zachovávající  vždy jasnou formu obsahu.

 

     Zúčastnila se řady výstav v Liberci, Jablonci n.N., Rychnově u Jbc., Chrastavě, Brně, České Lípě, ale i v holandském Amersfoortu a polském Walbrzychu. V posledních letech slaví úspěchy samostatná výstava, putující po českých divadlech, jejichž počet přesáhl již padesátku.Je držitelkou certifikátu"Regionální produkt Jizerské hory" a nositelkou titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje".


Kontakt

Jana Kaplanová
460 01 Liberec,Brněnská 22
+ 723 371 377 + 732 552 268